अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

कार्यक्रममा सञ्चालनको लागि समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित स्थानीयहरु)

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९