अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

राजनीतिक नियुक्तिको बिवरण पठाईदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै)

राजनीतिक नियुक्तिको विवरण योजना तथा अनुगमन शाखाको ईमेल planning.mofaga@gmail.com मा पठाउन अनुरोध गर्दछौ । साथै विवरणको ढाँचा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९