अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

समायोजन भएको निकायमा हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा । (राष्ट्रपतिको कार्यालय, उप राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय / केन्द्र / सचिबालय / आयोग / प्राधिकरण (सबै))

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९