अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने सेवा ईकाईमा आवश्यक MIS Operator र Field Assistant पदको लागि अनलाईन आवेदन सम्बन्धी सुचना

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीको लागी  करार सेवामा लिईने MIS Operator र  Field Assistant पदमा Online Application मार्फत खुला प्रतिष्पर्धाद्वरा करारमा नियक्ति गर्न अनलाईन आवेदनको लागि निम्न लिङ्कमा Click गर्नु हुन अनुरोध छ ।

MIS Operator र  Field Assistant पदमा Online Application को Link: http://application.donidcr.gov.np/

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९