अन्तिम अपडेट: Sun, 04/26/2020 - 18:56

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्धनमा स्थानीय तहहरुको भुमिका विषयक गोष्ठीको तस्विरहरु ।

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200298

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200298

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309